:: SOM


..........................................................


*PÀRQUING
PÀRQUING NEIX D’UNA INICIATIVA INDEPENDENT A ELS PALLARESOS, L’ANY 2011, PER DIFONDRE EL MÓN DE LA IMATGE I DE LA FOTOGRAFIA, A PARTIR DE TALLERS, EXPOSICiONS I ALTRES ACTIVITATS AIXÍ COM DIFONDRE I DONAR VISIBILITAT A PROJECTES FOTOGRÀFICS DE JOVES AUTORS.

PÀRKING NACE DE UNA INICIATIVA INDEPENDIENTE EN LOS PALLARESOS, EL AÑO 2011, PARA DIFUNDIR EL MUNDO DE LA IMAGEN Y DE LA FOTOGRAFÍA, A PARTIR DE TALLERES, EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES ASÍ COMO DIFUNDIR Y DAR VISIBILIDAD A PROYECTOS FOTOGRÁFICOS DE JÓVENES AUTORES.

*PÀRQUING I LLUMULL
LLUMULL ACCIONS AUDIOVISUALS, és un col·lectiu fotogràfic que és crea l’any 2005. Amb l’objectiu d’acostar la imatge a la societat, des de el seu vessant artístic, històric i documental. Està integrat per diversos col·laboradors del món del periodisme, la fotografia, la documentació.

LLUMULL ACCIONES AUDIOVISUALES, es un colectivo fotográfico que se crea en el año 2005. Con el objetivo de acercar la imagen a la sociedad, desde su vertiente artístico, histórico y documental. Está integrado por varios colaboradores del mundo del periodismo, la fotografía, la documentación.

*ELS TALLERS KVARTIRNIKS

KVARTIRNIK: NEOLOGISME D'ORIGEN RUS, ON LA GENT AMB UN OBJECTIU ARTÍSTIC S'UNEIX PER VIURE EN DIRECTE LES SEVES INQUIETUDS EN UN ESPAI PRIVAT QUE ESDEVÉ COL·LECTIU.

KVARTIRNIK: NEOLOGISMO DE ORIGEN RUSO, DONDE LA GENTE CON UN OBJETIVO ARTÍSTICO SE UNE PARA VIVIR EN DIRECTO SUS INQUIETUDES EN UN ESPACIO PRIVADO QUE  SE CONVIERTE EN COLECTIVO.